Vi skapar möjligheter där de inte finns
och ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar,
ska få blomstra.