Personuppgifter

Forum Skill samlar in viss personlig information om besökare på forumskill.se 

  • När du besöker någon av de webbplatser som är kopplade till Forum Skill placerar vi cookies i din webbläsare.

  • När du handlar av Forum Skills metodmaterial eller utbildningar samlar vi information om dig som används för att hantera din beställning, för att hantera kundtjänstärenden, och för att marknadsföra produkter och tjänster.

Forum Skill är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra. Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för. 

Du har rätt att, när som helst, begära att få dina uppgifter rättade eller raderade. Det gör du genom att kontakta oss via mail eller telefon.  

Om Cookies

forumskill.se använder cookies för att förstå besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användningen av webbplatsen.

Om du inte är bekväm med cookies kan du ställa in din webbläsare att automatiskt neka lagring av cookies, eller att informera dig när en webbplats begär att få lagra en cookie. Webbläsaren kan oftast också radera tidigare lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på minacookies.se.

Se också din webbläsares hjälpsidor för mer information.