Boka en utbildning!

Utbildningar, processledningar och workshops. På plats hos er, på konferenser eller på skolor. Vi skräddarsyr gärna utbildningen så att den passar era behov. Välkommen att kontakta oss!


 

Socialt företagande

Det är en utmaning att driva företag! Vi startade Forum Skill 2009, och nu vet vi allt om inkluderande arbetsmiljöer, processer för arbetsträning och de särskilda villkor som får sociala företag att växa. Anlita oss så ger vi er inspiration och verktyg för att driva och utveckla er verksamhet.

Exempel på upplägg

 • Workshops och föreläsningar utifrån vårt metodmaterial Trivas på jobbet, där vi utbildar om arbetsmiljö utifrån tre perspektiv; verksamhet, grupp och individ.

 • Hur arbetsintegrerande sociala företag kan jobba med arbetsträning.

 • Jobba med språkträning för nyanlända på arbetsplatsen. Erfarenheter från vårt pågående projekt Svenska på jobbet.

 • Ledarskap och medarbetarskap inom arbetsintegrerande socialt företagande.

 • Hur vi inom vårt sociala företag Mamas Retro jobbar för att främja entreprenörskap och sociala innovationer för kvinnor och transpersoner med olika bakgrund som står långt ifrån den vanliga arbetsmarknaden.

 • Studiebesök. Vi visar upp våra verksamheter och går igenom hur metoder och arbetssätt fungerar i praktiken.

 • Om ni är intresserade av ett specifikt ämne - då kommer vi gärna och föreläser om det.

 • Välj mellan endagarsutbildningar och upplägg med flera tillfällen.

Målgrupp

Medarbetare inom sociala företag - deltagare, personal och verksamhetsledare.

Personer eller verksamheter som är intresserade av att starta upp ett socialt företag.

 

 

Arbetsgivarfrågor och verksamhetsledning

Vad innebär det att vara arbetsgivare inom sociala företag och föreningar? Vilka fallgropar finns och vad behöver du ha koll på? För dig som vill skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö som följer regelverken samtidigt som medarbetare och verksamhet får chansen att utvecklas.

Exempel på upplägg

 • Tre kurstillfällen à tre timmar, då vi bland annat går igenom kollektivavtal, arbetsgivarorganisationer, rekrytering, lönesättning, olika anställningar, lagar, styrelsens roll, arbetsbeskrivningar och planer kopplat till lönebidrag.

 • IOP: Så kan sociala företag jobba med Idéburet offentligt partnerskap.

 • Separata utbildningar och konsultation.

 • Studiebesök. Vi visar upp våra verksamheter och går igenom hur metoder och arbetssätt fungerar i praktiken.

Målgrupp

Arbetsgivare och styrelser inom sociala företag och föreningar.

 

 
Utbildningar_Sex.jpg
 
 

Sexuell hälsa

Alla har rätt till en bra sexuell hälsa och att känna till sina rättigheter. Då är det viktigt att ha tillgång till begriplig information om kropp, sex och identitet. Boka in oss så hjälper vi dig med utbildning, handledning och metodmaterial kring sexuell hälsa, identitet och relationer.

Exempel på upplägg

 • HBTQ och identitet - Vi utbildar utifrån vårt metodmaterial Fördom & Stolthet.

 • Sex, kroppen och relationer - Föreläsning och workshop utifrån vårt metodmaterial Så funkar sex.

 • Sexuellt våld, personlig integritet och om att må bättre efter våld - Vi utbildar och håller workshops inom vårt pågående projekt Något har hänt.

 • Processledning i policyutveckling, framtagande av handlingsplaner och större kompetenshöjande projekt inom området sexuell hälsa för personer som har intellektuella funktionsvariationer.

Målgrupp

Personer som har intellektuella funktionsvariationer, och personal och andra yrkesverksamma. I blandade grupper eller var för sig.

Vi handleder och utbildar allt från små arbetsgrupper till stora organisationer.

 

 
Utbildningar_Norma.jpg
 
 

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är något som drabbar var fjärde svensk i någon form. Ändå är det fortfarande skambelagt och tabu. Det vill vi ändra på. Under våra föreläsningar, workshops och seminarier berättar vi om Normas arbetssätt, hur vi tänker kring och jobbar med kreativitet som stöd för psykisk hälsa och hur det kan ha en stärkande effekt på sikt.

Exempel på upplägg

 • Hur är det att leva med psykisk ohälsa? Egna erfarenheter.

 • Vilka lärdomar har vi fått? Om Normas verksamhet, normamodellen och om de positiva effekter som kreativitet och skapande kan ha för mental hälsa.

 • Vilka metoder använder vi? Exempel på övningar inom måleri, skrivande och filmskapande.

Målgrupp

Vi föreläser gärna på konferenser, temadagar och utbildningar inom områden som berör just psykisk ohälsa och kreativitet.