Hos oss kan du arbetsträna på vårt skrädderi Tråd och Trade eller på någon av våra second hand-butiker för barnkläder, Mamas Retro Gårdsten och Mamas Retro Linné.

Under arbets­träningen kommer du följa vår modell för arbetsträning, och du får pröva och utveckla din arbetsförmåga på olika sätt. Du får delta i det dagliga arbetet, du får en mentor som hjälper dig, och du får delta i beslut som tas på arbetsplatsen. Under arbets­träningen kommer det att finnas möjlighet till både kompetens­utveckling och språkträning. Vi upp­muntrar också till friskvård som en del av din arbets­träning.

Välkommen!

 
 
 
Arbetstraning_TradochTrade.jpg

Tråd & Trade

Vill du jobba i ett skrädderi i Gårdsten? På Tråd & Trade syr du för företag, samtidigt som du lär dig svenska.

Hör av dig till Marie Johansson
Mail: marie.johansson@forumskill.se
Telefon: 0736-854305

Arbetstraning_MamasRetro.jpg

Mamas Retro

Vill du jobba i en second hand-butik för barnkläder? Mamas Retro har en butik i Gårdsten och en i Linné.

Hör av dig till AnnaRuna Kax
Mail annaruna@mamasretro.com
Telefon: 0739-834830

 
 

Forum Skills modell för arbetsträning

1. Studiebesök

Vi börjar med ett förut­sättnings­­löst studie­besök. Du får information om arbets­platsen och de olika arbets­uppgifterna. Vill du gå vidare tar du/vi kontakt med hand­­läggare på till exempel Arbets­förmedlingen för att boka in ett nytt möte.

2. Introduktion

Efter mötet bestämmer du om du vill arbets­träna hos oss. Vill du det så är det första steget en introduktion. Du får träffa dina nya med­arbetare och bekanta dig djupare med de arbets­uppgifter och rutiner som gäller på arbets­platsen.

 
 
FS_Arbetstraning.png
 
 

3. Individuell arbetsplan

När du väl börjat din arbetsträning kommer du, tillsammans med en handledare på arbetsplatsen, att göra upp en individuell handlingsplan. I planen sätter ni upp dina del­mål, mål och behov under arbetsträningen. Du kommer också att ha uppföljnings­samtal under din tid hos oss. Mot slutet av din arbets­träning kommer du, om du vill, få hjälp och stöd att skriva ett CV. Avslutningsvis kommer du att ha ett utvärderings- och avslutnings­samtal samt få ett intyg på dina kompetenser.

4. Vidare!

Vi hoppas att du går vidare mot arbete eller studier med en stärkt självkänsla och en ökad arbetsförmåga!