Svenska för föräldralediga

Från och med hösten 2018 arrangerar Forum Skill språkträffar på Världskulturmuseet.

 
 
spraktraning.jpg
 
 
 

Svenska för föräldralediga riktar sig till alla som behöver träna på att tala svenska. Det riktar sig också till de föräldrar som vill behålla den kunskapsnivå som de redan fått via sfi.

Vi träffas på torsdagar klockan 10−12
Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg
(Hållplats Korsvägen)

Vill du veta mer?

Cicela Alvarado
cicalv@forumskill.se
076-262 19 85

Facebook: Svenska för föräldralediga