Norma

Kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa.

 
IMG_8495.jpg
 
 

Norma är en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner i åldrarna 18−25 år med psykisk ohälsa. Projektet drivs med syftet att förebygga, motverka och bearbeta det utanförskap som kan uppstå hos målgruppen.

Norma är ett latinskt namn som betyder ”förebild, mönster”, även ”nordbo”. Marilyn Monroe, som led av psykisk ohälsa, hade födelsenamnet Norma.

Vi vill skapa en viktig och riktig arbetsplats med fokus på empowerment, styrka, individens tillgångar och kreativitet. Vi vill sprida kunskap om psykisk ohälsa och motverka fördomar. Vi vill fylla upp glappet mellan skola, vård och myndigheter och vara en positiv plattform för människan bakom diagnosen.

Norma som i att förändra normer, att ifrågasätta begreppet ”normal”.

Verksamheten startades upp i oktober 2014 och håller till i en fantastisk lokal i Lagerhuset vid Järntorget i Göteborg. Vi är igång måndag till fredag, cirka fyra timmar per dag.

Vill du veta mer?

Bitte Havstad
Processledare
bitte.havstad@forumskill.se

An-Cii Hult
Verksamhetsledare
ancii.hult@forumskill.se

Webbplats: projektnorma.se

Facebook: facebook.com/normaprojektet

 
 

Galleri - Verk av deltagare på Norma


 
 

Vill du vara med? 

Vi söker nya deltagare till Norma 2019. Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss!