Projekt, sociala företag och en kreativ verkstad

 
 

Projekt om sexuellt våld, för personer med intellektuella funktionsvariationer.


Kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa.


Rehabiliterande sysselsättning i en secondhandbutik.


Arbetsintegrerande skrädderi med inriktning mot industrisömnad.


Språkstöd för nyanlända med funktionsnedsättning


Språkträffar på Världskulturmuseet