Vi skapar möjligheter där de inte finns och ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar, ska få blomstra.